Konsultujemy programy stażowe dla uczniów


W lipcu br. 37 uczniów szkół ponadgimnazjlanych weźmie udział w stażach organizowanych u pracodawców z terenu województwa kujawsko-pomorskiego. Staże realizowane będą w branżach: informatyczna, mechaniczna, logistyczna, ekonomiczna, gastronomiczna i turystyczna. Dla jednego ucznia staż wyniesie 150 godzin w wybranej przez siebie branży. Serdecznie zapraszamy wszystkich pracodawców do konsultacji programów stażowych. Projekty programów stażowych wraz z formularzem konsultacyjnym znajdują się na stronie www.ksztalcenie.znin.pl. Państwa uwagi mają istotne znaczenie w celu dostosowania programów do potrzeb lokalnego rynku pracy.

1. Program stażu branży gastronomicznej - pobierz
2. Program stażu branży ekonomicznej - pobierz
3. Program stażu branży logistycznej - pobierz
4. Program stażu branży mechanicznej - pobierz
5. Program stażu branży turystycznej - pobierz
6. Program stażu branży logistycznej - pobierz


II Powiatowe Targi Pracy w Żninie


Starosta Żniński i Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Żninie zapraszają Pracodawców oraz podmioty zainteresowane problematyką rynku pracy do udziału w Powiatowych Targach Pracy w Żninie, które odbędą się 23 kwietnia 2015r. w godz. 10.00 – 12.00 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Marii Karłowskiej w Żninie, ul. Browarowa 14. Celem tej inicjatywy jest wspieranie rozwoju nowych miejsc pracy oraz wypracowanie wspólnej płaszczyzny komunikacji pomiędzy osobami poszukującymi pracy a pracodawcami. Nasza oferta skierowana jest do tych z Państwa, którzy chcieliby zaprezentować swoją działalność lokalnej społeczności oraz pozyskać nowych pracowników, zaoferować im wolne stanowiska pracy. Udział w Targach stwarza właśnie taką szansę, jest też okazją do przedstawienia oferty praktycznej nauki zawodu (dla uczniów i młodocianych pracowników), wymiany informacji pomiędzy pracodawcami, promocji własnej firmy. Udział w Targach zarówno dla wystawców jak i odwiedzających jest całkowicie bezpłatny. Zapraszamy wszystkich chętnych do zaprezentowania swojego przedsiębiorstwa. Zapewniamy stoiska wystawiennicze, gwarantujemy dobrą organizację i promocję imprezy (lokalne media; www.ksztalcenie.znin.pl; www.pup.znin.pl).

Pliki do pobrania:
Formularz zgłoszeniowy - pobierz (należy złożyć do 8 kwietnia 2015r. osobiście / pocztą na adres: Powiatowy Urząd Pracy, ul. Składowa 4, 88-400 Żnin lub faksem pod numer: 52 30 31 085 bądź zeskanowany formularz drogą elektroniczną na adres: tozn@praca.gov.pl lub dominika.malecka@pup-znin.home.pl)
Regulamin Powiatowych Targów Pracy w Żninie - pobierz

Kontakt:
1. Agnieszka Małecka – Starostwo Powiatowe w Żninie, ul. Potockiego 1; tel. 52 30 31 100; e-mail: a.malecka@znin.pl
2. Olga Berdysz – Powiatowy Urząd Pracy w Żninie, ul. Składowa 4; tel. 52 30 31 064; e-mail: olga.berdysz@pup-znin.home.pl
3. Dominika Małecka - Powiatowy Urząd Pracy w Żninie, ul. Składowa 4; tel. 52 30 31 064; e-mail: dominika.malecka@pup-znin.home.pl
4. Jarosław Ławiński – Starostwo Powiatowe w Żninie, ul. Potockiego 1; tel. 52 30 31 100; e-mail: czk@znin.pl

Materiały promocyjne:
1. Plakat promujący targi - zobacz


II etap projektu rozpoczęty


Powiat Żniński przystępuje do realizacji II edycji projektu wdrażanego w ramach POKL - Działania 9.2 "Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego" pt. "Kształcenie zawodowe dla pracy", finansowanego ze środków EFS. Projekt realizowany jest od 1 września 2013r. do 30.09.2015r. Celem projektu jest zmniejszenie dysproporcji w osiągnięciach uczniów w trakcie procesu kształcenia oraz podniesienie jego jakości poprzez wdrożenie programów rozwojowych w 13 szkołach w ramach 6 zespołów szkół prowadzących kształcenie zawodowe w Powiecie Żnińskim. W projekcie zaplanowano objęcie wsparciem minimum 580 uczniów szkół ponadgimnazjalnych o profilu zawodowym (tj. techników i szkół zawodowych), dla których organem prowadzącym jest Powiat Żniński, tj: ZSP Żnin., ZSP Gąsawa, ZSP Łabiszyn, ZSP Piechcin, ZSEH Żnin, ZSS Żnin. W I edycja zajęć w roku szkolnym 2013/2014 wsparciem objęto 311 uczniów ww. szkół.

W dniach 1 - 12 września 2014r. rozpoczyna się rekrutacja do II edycji zajęć:
˘ Zajęcia pozalekcyjne "Księguję i rachuję"
˘ Zajęcia pozalekcyjne "e-Matematyka"
˘ Zajęcia pozalekcyjne "Sieci komputerowe"
˘ Zajęcia pozalekcyjne "Języki obce"
˘ Zajęcia pozalekcyjne "Recepcjonista doskonały"
˘ Zajęcia pozalekcyjne "Ślusarz hydraulik"

Z kolei w grudniu 2014r. odbędzie się nabór do II edycji zajęć, pozwalających poszerzyć umiejętności zawodowe:
˘ Zajęcia pozaszkolne "Podjedź po wyższe kwalifikacje", mające na celu przygotowanie uczniów do egzaminu państwowego na prawo jazdy
˘ Zajęcia pozalekcyjne "Nowe trendy w gastronomii"

Natomiast w lutym 2015r. będzie miał miejsce nabór na wakacyjne staże u pracodawców. Staże poprzedzone zostaną indywidualnymi konsultacjami z doradcą zawodowym.
Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w projekcie.


Konsultujemy programy stażowe dla uczniów


W lipcu br. 30 uczniów szkół ponadgimnazjlanych weźmie udział w stażach organizowanych u pracodawców z terenu województwa kujawsko-pomorskiego. Staże realizowane będą w branżach: informatyczna, mechaniczna, logistyczna, ekonomiczna, gastronomiczna i turystyczna. Dla jednego ucznia staż wyniesie 150 godzin w wybranej przez siebie branży. Serdecznie zapraszamy wszystkich pracodawców do konsultacji programów stażowych. Projekty programów stażowych wraz z formularzem konsultacyjnym znajdują się na stronie www.ksztalcenie.znin.pl. Państwa uwagi mają istotne znaczenie w celu dostosowania programów do potrzeb lokalnego rynku pracy.

1. Program stażu branży gastronomicznej - pobierz
2. Program stażu branży ekonomicznej - pobierz
3. Program stażu branży logistycznej - pobierz
4. Program stażu branży mechanicznej - pobierz
5. Program stażu branży turystycznej - pobierz
6. Program stażu branży logistycznej - pobierz
7. Formularz konsultacji - pobierz


Powiatowe Targi Pracy w Żninie

Dnia 20 maja 2014r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Żninie odbyły się Powiatowe Targi Pracy w Żninie. Impreza zorganizowana była przez Starostwo Powiatowe w Żninie i Powiatowy Urząd Pracy w Żninie przy współpracy Młodzieżowego Biura Pracy w Żninie i pod patronatem Radia Żnin oraz ogromnego zaangażowania w Dyrekcji i pracowników ZSP w Żninie.
Na Targach było 37 stoisk wystawienniczych. Firmy z terenu Powiatu i nie tylko miały do zaoferowania ok. 50 ofert pracy w kraju i zagranicą oraz 15 ofert praktycznej nauki zawodu w różnych branżach: handlowej, usługowej, gastronomicznej, budowlanej i finansowej. Pracodawcy dysponowali ofertami pracy m.in. w zawodach: księgowa, kadrowa, stolarz, kierowca, sprzedawca, magazynier, szwaczka, tapicer, kucharz, laborantka, opiekun osób starszych, mechanik-sprzedawca, ślusarz, spawacz, fakturzysta, tokarz. Katalog ofert pracy zarówno w kraju, jak i zagranicą w znacznym stopniu poszerzyły agencje pracy tymczasowej oraz pracownicy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu.
Podczas Targów swoją ofertę zaprezentowała także instytucja szkoleniowa, Wojskowa Komisja Uzupełnień, Pracodawcy Pomorza i Kujaw- Związek Pracodawców, Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej. Nie zabrakło także stoiska Urzędu Skarbowego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i stoiska z poradami prawnymi. Zainteresowani mogli skorzystać z porad doradców zawodowych, wysłuchać prelekcji dot. przedsiębiorczości oraz aktywności na rynku pracy. W Targach Pracy uczestniczyły również osoby, które za pośrednictwem PUP w Żninie otrzymały jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczych. Zachęcały one do zakładania własnych działalności. Powodzeniem cieszyło się stoisko Powiatu Żnińskiego, gdzie, informowano o prowadzonych aktualnie stażach dla bezrobotnych, instruowano o możliwości założenia własnej działalności w ramach zadań PUP. Można było również uzyskać informację dotyczącą programów stażowych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, realizowanych przez Powiat Żniński w ramach projektów unijnych. Pracownicy Młodzieżowego Biura Pracy podpowiadali natomiast, jak uzyskać refundację za młodocianych pracowników.
Targi realizowane były w ramach projektu "Kształcenie zawodowe dla pracy" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Katalog wystawców - pobierz