O projekcie


Powiat Żniński przystępuje do realizacji kolejnego projektu wdrażanego w ramach POKL - Działania 9.2 "Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego" pt. "Kształcenie zawodowe dla pracy", finansowanego ze środków EFS.
W projekcie objęci wsparciem zostaną uczniowie szkół ponadgimnazjalnych o profilu zawodowym (tj. techników i szkół zawodowych), dla których organem prowadzącym jest Powiat Żniński, tj: ZSP Żnin, ZSP Gąsawa, ZSP Łabiszyn, ZSP Piechcin, ZSEH Żnin, ZSS Żnin. Projekt realizowany będzie od 1 września 2013r. do 30.09.2015r.
Celem projektu jest zmniejszenie dysproporcji w osiągnięciach uczniów w trakcie procesu kształcenia oraz podniesienie jego jakości poprzez wdrożenie programów rozwojowych w 13 szkołach w ramach 6 zespołów szkół prowadzących kształcenie zawodowe w Powiecie Żnińskim.
W projekcie zaplanowano objęcie wsparciem minimum 580 uczniów szkół ponadgimnazjalnych o profilu zawodowym (tj. techników i szkół zawodowych), dla których organem prowadzącym jest Powiat Żniński, tj: ZSP Żnin., ZSP Gąsawa, ZSP Łabiszyn, ZSP Piechcin, ZSEH Żnin, ZSS Żnin.
I edycja zajęć odbędzie się w roku szkolnym 2013/2014, a II edycja w roku szkolnym 2014/2015

W dniach 9 - 20 września 2013r. rozpoczyna się rekrutacja do I edycji zajęć:
- Zajęcia pozalekcyjne "Księguję i rachuję"
- Zajęcia pozalekcyjne "e-Matematyka"
- Zajęcia pozalekcyjne "Sieci komputerowe"
- Zajęcia pozalekcyjne "Języki obce"
- Zajęcia pozalekcyjne "Recepcjonista doskonały"
- Zajęcia pozalekcyjne "Ślusarz hydraulik"

Z kolei w grudniu 2013r. odbędzie się nabór do I edycji zajęć, pozwalających poszerzyć umiejętności zawodowe:
- Zajęcia pozaszkolne "Podjedź po wyższe kwalifikacje", pozwalające na przygotowanie się do egzaminu państwowego na prawo jazdy
- Zajęcia pozalekcyjne "Nowe trendy w gastronomii"

Natomiast w lutym 2014r. będzie miał miejsce nabór na wakacyjne staże u pracodawców. Staże poprzedzone zostaną indywidualnymi konsultacjami z doradcą zawodowym. Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w projekcie.